Hauskan idean sainkin ja toteutinkin.

"Jonoon" vaan itsestä vanhat koulu- ja työkuvat.

Nyt voi sitten ihmetellä, miten se ihminen muuttuu.