...tai sitten niin,

että sinä poljet ja minä vain olen mukana matkassa...